Upwelling

Upwelling
Upwelling er det fænomen, hvor bundvandet i havet, der er meget rigt på næringsstoffer, bliver tvunget op til overfladen, fordi det møder en stejl kontinentalsokkel. Udtrykket er et låneord fra engelsk. Næringsstofferne, der dermed kommer op i de vandlag, hvor der er lys og hvor planktonnet derfor lever, bliver fødegrundlag for et rent boom af dyr. Planktonnet blomstrer op og alle de dyr, der lever af planktonnet strømmer til. Krill, de mange små bitte krebsdyr blomstrer op og hermed bliver hvaler og andre store rovdyr tiltrukket. Upwellingsfænomenet giver fødegrundlag for en kæmpestor fødekæde og dermed for rigtigt mange dyrearter. Upwelling sker for eksempel nogle steder ved østkysten af New Zealand og ved østkysten af USA.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • upwelling — [ ɶpweliŋ ] n. m. • 1961; mot angl., de up « vers le haut » et to well « jaillir » ♦ Anglic. Didact. Remontée vers la surface des eaux océaniques profondes le long de certains littoraux. ● upwelling nom masculin (mot anglais, de up, vers le haut …   Encyclopédie Universelle

  • upwelling — 1854 (adj.), 1868 (n.), from UP (Cf. up) + prp. of WELL (Cf. well) (v.) …   Etymology dictionary

  • upwelling — [up′wel′iŋ] n. an upward flow or current of water; esp., a rising, cold, nutrient rich, coastal ocean current that attracts fish …   English World dictionary

  • Upwelling — If the wind in blows parallel to the coast in the southern hemisphere (such as along the coast of Peru, where the wind blows North), then Ekman transport produces a net movement of surface water 90 degrees to the left. This can result in coastal… …   Wikipedia

  • Upwelling — Remontée d eau La remontée d eau[1] (upwelling en anglais) est un phénomène océanographique qui se produit lorsque de forts vents marins (généralement des vents saisonniers) poussent l eau de surface des océans laissant ainsi un vide où peuvent… …   Wikipédia en Français

  • upwelling — /up wel ing/, n. 1. an act or instance of welling up: an upwelling of public support; an upwelling of emotion in his voice. 2. Oceanog. the process by which warm, less dense surface water is drawn away from along a shore by offshore currents and… …   Universalium

  • upwelling — /ˈʌpwɛlɪŋ/ (say upweling) noun 1. the act or state of welling up: the upwelling of a spring of water; an upwelling of emotion. 2. Ecology the wind driven movement of cool, dense, nutrient rich water towards the ocean s surface to displace the… …  

  • Upwelling — Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (Literatur, Webseiten oder Einzelnachweisen) versehen. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst gelöscht. Hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und… …   Deutsch Wikipedia

  • upwelling — an upward movement of cold, nutrient rich water from the ocean depths, often associated with great production of fish and fisheries. For fisheries, the most important types are wind induced coastal upwelling where the upward movement is a… …   Dictionary of ichthyology

  • upwelling — noun Date: 1868 the process or an instance of rising or appearing to rise to the surface and flowing outward; especially the process of upward movement to the ocean surface of deeper cold usually nutrient rich waters especially along some shores… …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”